Trenere om høyensilage

Anerkjente travtrenere om høyensilage:

Roger Wahlmann:

Tradisjonen med å bruke høy har vært godt innarbeidet hos meg. Dårligere kvalitet på høyet, grunnet vanskelige høsteforhold, kombinert med stadig økende høypriser har gjort at jeg er blitt en av mange “omvendte” travtrenere i Sverige. Alle mine hester får nå høyensilage som eneste stråfor.

Stig H. Johansson:

Hos oss har vi brukt høysilage til alle hester siden 1990. Kvalitet og stabilitet på høysilage er langt bedre enn høy.  Det er lettere for stallpersonell å håndtere og bedømme kvaliteten på høysilage kontra høy, understreker Reijo og fortsetter:

-Et generelt høyere næringsinnhold er selvfølgelig et viktig punkt ved bruk av høysilage. Spesielt opptatt er vi av kvaliteten på proteinet. Vi ser det som en stor fordel at hestene får dekket mest mulig av behovet for protein gjennom stråfor, i stedet for gjennom kraftfor. Ny forskning støtter vår oppfatning på dette området. Med kvaliteten vi nå har på høysilag, bruker vi maksimalt tre kilo kraftfor om dagen til løpshestene.

Vi har gjort den erfaringen at det er lettere å opprettholde korrekt hold på hestene når det trenes hardt, ved å fore med høysilage.