Høyensilage

–> Priser

Dette er et fullgodt stråfôr til hest, som også er godt egnet til andre dyr.

Enkelt forklart er dette utvalgte grasarter fortørket til 50-70% tørrstoff. Så blir dette presset i firkantballer på ca.350 kg og plastet med 14-16 lag plast. Ballene er som de vanlige høyballene i stort format med flak som er lette å fordele.

Når graset blir så fortørket foregår minimalt med gjæring etter innplasting, det fungerer som konservering. Høysilagen får en lys, litt mattere farge enn høy, lukten skal være frisk syrlig, ikke ubehagelig. Foret blir tilnærmet støvfritt.

Det er ikke nødvendig å fôre høy ved siden av – dette er et fullgodt alternativ til høy eller rundball.

Presseteknikken er annerledes enn på rundball – den sikrer en jevn meget hard ball tvers igjennom som minsker sjansen for lufttilgang. I motsetning til rundballene som har lett for å få luftlommer i midten og påfølgende muggdannelse.

Kvaliteten på foret bestemmes av høstetidspunkt, hastighet på fortørkning, forurensing i graset, pressing og pakking, sammenkjøring og lagring.

DETTE OPTIMALISERES GJENNOM VERDIFULL ERFARING OG RIKTIG REDSKAP .

– Ballene blir merket og lagt opp slik at vi vet hvor og når de er produsert.

– All høysilagen er analysert og analysebevis medfølger.
“Det er viktig å merke seg at smakeligheten på fôret avhenger delvis av slåttetidspunkt og tørrstoffinnhold. For sent slått gras minsker smakelighet. Forsøk har vist at hest foretrekker for som er mellom 35 – 55 % tørt. Det samme gjelder storfe. Allikevel foretrekker heste-eieren at foret er ca. 70% tørt pga. at dette gir mer letthåndterlig, høyliknende for med lite lukt.

Mange heste-eiere er opptatt av at foret ikke skal være for kraftig og ha lavt protein-innhold. Det er rett at hestefôr bør være slått etter skyting for å unngå løs mage og for mye energi.

Det er viktig å vurdere den enkelte hest sitt fôrbehov; alder, vekt, bruk, appetitt, drektighet, vekst og temperament.
Husk at energi og protein-mengden kan reguleres med kraftfôr mengde. Således vil et næringsrikt grovfor gi mye bedre økonomi i foringen. Man kan redusere mengde kraftfôr og bruke rimeligere fôrmidler som bygg og havre. Dette er absolutt det beste for hesten som er skapt for å spise grovfôr.”

Jmf. travtrener Stig H.Johansson.

–> Anerkjente travtrenere om høyensilage